Data Point – Past Fed Govt Shutdowns

Past Fed Govt Shutdowns

(H/T: Michelle Malkin)